finansjera
.
Kto pokona bankowców

Ebook

Raport: „Kto pokona międzynarodowych bankowców ?”

Dostępne rozszerzenie: .pdf 

Stron: 21

Rok – 2015

rysunek

.

Fragment Raportu:

Jeżeli finansjera autokratycznie zarządza systemem, to w żadnym wypadku bank czy państwo nie upadnie. Nawet gdyby miało długi na sumę 1000% PKB czy 1000% aktywów.

Przecież to są długi umowne, powstały jako zapis w systemie kredytowym. Wystarczy, że finansjera zdecyduje: „to państwo, ten bank nigdy nie upadnie” i tak się stanie.

Próbuję Ci wytłumaczyć, że system finansjery nie zostanie zniszczony przez bankowców, ani przez żadne narzędzie, które kontrolują.

Jeżeli będzie grozić inflacja, to wymyślą kolejne derywaty czyli kontrakty terminowe, które wchłaniają nadmiar pieniądza na rynku.

To dlatego tak wielu ekonomistów błędnie przewidziało upadek dolara czy systemu finansjery, ponieważ nie rozumiało, że NBP czy Bank w Japonii należą do zamkniętego kręgu. Jeżeli FED przestanie drukować pieniądze, to zacznie Bank Japonii.

Po co jest potrzebny stały, zwiększający się dodruk waluty ?

Aby sztucznie podtrzymywać rynek giełdy, akcji, obligacji i kontraktów terminowych. Gdyby nie było chętnych na nie, ceny i oprocentowania mogłyby szybko wzrosnąć.

Chociaż nie wykluczam, o czym za chwilę, że wszelkie kontrakty terminowe, to drenaż rynku, a nie ochrona przed inflacją.

Jeżeli bankowcy potrzebują korekty czyli pozbycia się długów, to wywołują kryzys internetowy (2000 rok), kryzys w nieruchomościach (2007 rok).

Zauważyłem, że finansjera, zawsze ma wyjście z sytuacji, ponieważ to ona zarządza całym systemem. Niezależni ekonomiści drapią się po głowie i są zdumieni, jak długo system jest utrzymywany.

Aby wypracować taki system, potrzebne było wdrożenie globalizmu, swobodnego przepływu kapitału z kraju do kraju i powstanie szeregu instytucji, które pilnują mechanizmu i podmiotów w nim uczestniczących.

Czy możliwe jest pokonanie finansjery ?

Jak najbardziej.

Aby ktokolwiek mógł pokonać finansjerę, musi funkcjonować poza systemem finansjery. Musi mieć własne finansowanie gospodarki, aby niezależnie bez kontroli bankowców inwestować w wojsko, przedsiębiorstwa.

Photo credit: new 1lluminati / Foter / CC BY

rysunek

pobierzraport

Raport dostępny jest w „Pakiecie Złotym” i w „Pakiecie Platynowym”.